Uslovi kupovine

Uslovi poslovanja za kupovinu putem sajta


Dobrodošli u FPM Agromehanika web-shop!

Ovo su uslovi poslovanja koji se primenjuju na svaku kupovinu u FPM Agromehanika web-shop-u.

Pre poručivanja naših proizvoda potrebno je da se upoznate sa ovim odredbama, jer one sadrže značajne informacije o Vašim pravima i obavezama.

Porudžbinom, odnosno kupovinom u našem web shop-u, potvrđujete da ste se upoznali sa Uslovima poslovanja i da ih u svemu prihvatate.

Porudžbinom, odnosno kupovinom u našem web shop-u , zaključujete Ugovor o kupoprodaji u elektronskom obliku sa
FABRIKA POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE AGROMEHANIKA
19370 Boljevac, Srbija

Šifra i naziv delatnosti: 2830 - Proizvodnja mašina za poljoprivredu i šumarstvo
Matični broj: 17448749
Poreski broj: 102184352
Web adresa: www.fpm.rs
Kontakt telefon: 030 463 531
Kontakt email: info@fpm.rs

na koji će se primenjivati odredbe Zakona o elektronskoj trgovini.

1. DEFINICIJE
2. OPŠTE ODREDBE
3. PORUDŽBINA
4. CENE
5. NAČIN PLAĆANJA
6. ISPORUKA
7. POSTUPANJE PRILIKOM ISPORUKE
8. ZAMENA PROIZVODA
9. PRAVO POTROŠAČA NA ODUSTANAK OD UGOVORA
10. ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI
11. POVRAĆAJ SREDSTAVA
12. IZJAVA O PDV-U

1. DEFINICIJE

Kada kažemo “Prodavac”, “Mi”, “FPM AGROMEHANIKA” ili „FPM“ mislimo na društvo FPM AGROMEHANIKA DOO BOLJEVAC, ĐORĐA SIMEONOVIĆA 25, 19370 BOLJEVAC MB : 17448749, PIB : 102184352, broj telefona : 030-463-531.

Kada kažemo “Uslovi poslovanja”, “Uslovi” ili “UP” mislimo na uslove poslovanja koji važe za kupovinu putem našeg web shop-a ( e-prodavnici ).

Kada kažemo “Kupac” ili “Vi” mislimo na bilo koje fizičko ili pravno lice koje je poručilo proizvod(e) Prodavca putem našeg web shop-a ( e-prodavnici ) ili koje je zainteresovano da poruči proizvode Prodavca.

Kada kažemo “Korisnik sajta” mislimo na svako lice koje pristupa i koristi naš web shop ( e-prodavnicu ).

Kada kažemo “Gost” mislimo na Kupca koji vrši porudžbinu bez registracije naloga na Sajtu.

Kada kažemo “Registrovani korisnik” mislimo na Korisnika web shop-a koji je izvršio registraciju korisničkog naloga na našem web shop-u ( e-prodavnici ).

Kada kažemo “Potrošač” mislimo na fizičko ili pravno lice koje na tržištu vrši nabavku robe ili usluge u svrhe koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti i na koga se primenjuju propisi o zaštiti potrošača.

Kada kažemo “Kupoprodajni ugovor” ili “ugovor” mislimo na ugovor o kupovini bilo kog proizvoda i/ili usluge Prodavca, koji uključuje odredbe Uslova poslovanja, kao sastavni deo svakog zaključenog ugovora, kao i eventualne posebne uslove ukoliko su ugovoreni između Ugovornih strana.

Kada kažemo web shop, mislimo na web shop, odnosno e-prodavnicu kao zasebnu organizacionu celinu Prodavca.

Kada kažemo “POLITIKA PRIVATNOSTI” mislimo na poseban akt u kome dajemo informacije kako obrađujemo Vaše podatke u vezi sa korišćenjem našeg web shop-a ( e-prodavnice ) i u vezi sa kupovinom putem našeg web shop-a ( e-prodavnice ).

Kada kažemo “Garancija” mislimo na svaku izjavu kojom njen davalac daje obećanje u vezi sa robom, i koja je pravno obavezujuća pod uslovima datim u izjavi, kao i oglašavanju u vezi sa tom robom. Odredbe o Garanciji, koje čine sastavni deo Uslova poslovanja.

Kada kažemo “Ugovorne strane” mislimo na Kupca i Prodavca zajedno.

2. OPŠTE ODREDBE

Uslovi važe u okviru celokupnog poslovanja, odnosno za našu ponudu, potvrdu porudžbina, isporuku i račune, kao i za sve druge isprave vezane za prodaju proizvoda.

Isporuka se vrši isključivo na teritoriji Republike Srbije, odnosno na teritoriji gde kurirske službe sa kojima sarađujemo vrše isporuke robe ( AKS i BEX ne vrše isporuku na teritoriji Kosova i Metohije).

Ne postoji ograničenje u pogledu količine ili vrednosti.

Prihvatanjem Uslova poslovanja, kupac izjavljuje da su svi podaci koje je dao o sebi istiniti i potpuni, kao i da ne postoje nikakve prepreke u poručivanju i kupovini proizvoda putem online prodavnice.

Ovaj web shop ( e-prodavnica ) nije namenjen maloletnim licima.

U slučaju da je Kupac pravno lice, osoba koja unosi podatke i poručuje proizvode time potvrđuje i garantuje da poseduje ovlašćenje da zaključi Ugovor o kupovini u ime i za račun tog pravnog lica.

Posebni uslovi (koji se razlikuju od ovih Uslova poslovanja), posebno uslovi postavljeni od strane Kupca, biće obavezujući jedino ukoliko su definisani posebnim ugovorima i pisanim putem potvrđeni s naše strane.

Odredbe Uslova poslovanja iz kojih proističe da se primenjuju na Potrošače, ne mogu se primeniti na Kupce koji su pravna lica.

3. PORUDŽBINA

Poručivanje u online prodavnici se vrši isključivo putem ovog web shop-a ( e-prodavnice ).

Potrošači koji vrše porudžbinu telefonom smatraju se potrošačima koji nisu korisnici ovog web shop-a ( e-prodavnice ) i Prodavac takve potrošače, odnosno kupce, uslužuje drugim kanalima, odnosno putem druge organizacione celine.

Kupac porudžbinu može izvršiti ili u svojstvu Gosta ili u svojstvu Registrovanog korisnika, o čemu Kupac sam odlučuje. U slučaju da se Kupac već prethodno registrovao, može da se prijavi i kupovinu izvrši preko svog naloga.

Ukoliko Vam proizvod odgovara i želite da ga kupite, to možete učiniti tako što ćete kliknuti na dugme "Dodaj u korpu". Pre potvrđivanja porudžbine, korpu možete dopuniti, isprazniti ili ažurirati.

Nakon što selektujete sve proizvode koje želite da kupite, potrebno je da unesete podatke za porudžbinu u skladu sa formularom. Porudžbina je završena potvrđivanjem na dugme “Završi porudžbinu”.

Potvrđivanjem porudžbine na našem web shop-u ( e-prodavnici ) kao Kupac potvrđujete sledeće:
a) da su Vam poznate odredbe Uslova poslovanja ili da su Vam mogle biti poznate, jer smo Vam pružili realnu mogućnost da se upoznate sa njihovim sadržajem,
b) da smo, pre potvrđivanja porudžbine, na jasan i razumljiv način ispunili obavezu obaveštavanja Kupca,
c) da ste, kao Kupac, saglasni sa Uslovima poslovanja.

U pogledu obaveze obaveštavanja, potvrđujete da smo Vas obavestili naročito o sledećem:
- osnovnim obeležjima robe;
- našem poslovnom imenu, matičnom broju, adresi sedišta i broju telefona;
- prodajnoj ceni ili načinu na koji će se prodajna cena obračunati, kao i o svim eventualnim dodatnim troškovima, kao što su troškovi isporuke koji padaju na teret Kupca,
- načinu plaćanja, načinu i roku isporuke, načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza, kao i načinu na koji se postupa po reklamacijama kupca;
- postojanju zakonske odgovornosti zbog nesaobraznosti robe;
- načinu izjavljivanja reklamacije, a naročito o mestu prijema i načinu postupanja prodavca po njima, kao i uslovima koji se odnose na ostvarivanje prava kupca po osnovu saobraznosti;
- uslovima za raskid ugovora;
- u vezi sa prodajom tehničke robe o dostupnosti rezervnih delova, priključnih aparata i sličnih delova, tehničkog servisa, odnosno održavanja i opravke za vreme i posle prestanka perioda u kojem odgovara za nesaobraznost ugovoru, odnosno posle prestanka proizvodnje i uvoza robe.

Nakon što ste obavili porudžbinu, dobićete automatski email kojim se potvrđuje porudžbina.

Služba internet prodaje Prodavca će nastojati da u najkraćem roku proveri da li smo u mogućnosti da vam obezbedimo poručeni proizvod.

Obrada porudžbine, tokom koje utvrđujemo da li je proizvod raspoloživ i na stanju, može trajati najviše 3 radna dana. Ukoliko proizvod nije na stanju, bez odlaganja Vas obaveštavamo o tome, u kom slučaju će se smatrati da je Vaša porudžbina otkazana.

Ukoliko smo u mogućnosti da isporučimo samo deo Vaše porudžbine, Služba internet prodaje će Vas kontaktirati kako bi Vas obavestila o tome. Ukoliko se saglasite, izvršiće se isporuka samo onog dela porudžbine koji je raspoloživ.

Za sva dodatna pitanja vezano za vašu porudžbinu možete nam se obratiti putem email adrese webshop@fpm.rs ili putem telefona 030-461-171.

4. CENE

Pored slike svakog proizvoda naznačena je cena. Cene uključuju PDV, osim gde je izričito navedeno da je cena iskazana bez PDV-a.
Valuta je srpski dinar (rsd).

Istaknute cene na web shop-u ( e-prodavnici ) važe isključivo za kupovinu putem interneta.

Istaknute cene ne uključuju troškove isporuke. Troškove isporuke možete videti u odeljku 6. ISPORUKA.

 

Izjava o konverziji

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

5. NAČIN PLAĆANJA

Plaćanje robe poručene preko našeg web sop-a ( e-prodavnice ) može da se izvrši gotovinom prilikom preuzimanja pošiljke od kurira, karticom, virmanom po osnovu predračuna ili kreditom preko banke po osnovu predračuna koji nakon što unesete odgovarajuće podatke možete preuzeti sa našeg web shop-a ( e-prodavnice ).

Najkasnije prilikom preuzimanja robe dobićete račun za kupljenu robu.

6. ISPORUKA

Isporuku proizvoda poručenih putem našeg web shop-a ( e-prodavnice ) vrše kurirske službeAKS i BEX. Dostava se vrši do naznačene adrese Kupca.

Cena dostave

Dostava proizvoda naplaćuje se po sledećoj tarifi:
• za porudžbine težine do 0,5kg cena dostave iznosi 800 RSD,
• za porudžbine težine do 1,0kg cena dostave iznosi 850 RSD,
• za porudžbine težine do 2,0kg cena dostave iznosi 920 RSD,
• za porudžbine težine do 5,0kg cena dostave iznosi 1030 RSD,
• za porudžbine težine do 10,0kg cena dostave iznosi 1200 RSD,
• za porudžbine težine do 15,0kg cena dostave iznosi 1400 RSD,
• za porudžbine težine do 20,0kg cena dostave iznosi 1500 RSD,
• za porudžbine težine do 30,0kg cena dostave iznosi 1650 RSD,
• za porudžbine težine do 50,0kg cena dostave iznosi 2050 RSD,
• za porudžbine vrednosti preko 200.000 RSD dostava je GRATIS.

Ukupan iznos za plaćanje sa uračunatom cenom dostave biće tačno obračunat i jasno prikazan na krajnjem koraku za odobrenje plaćanja, pri obradi Vaše porudžbine.

Troškovi pakovanja uračunati su u troškove isporuke.

Rok isporuke za robu kupljenu u internet prodavnici je oko 5 radnih dana, s tim da svakako ne može biti duži od 30 dana.

Roba se isporučuje Kupcu lično ili osobi koju je Kupac naveo kao primaoca pošiljke. Kupac, pre potvrđivanja porudžbine, unosi podatke o adresi za dostavu. Dostava se vrši u periodu od 8h do 17h radnim danima.

U času predaje robe Kupcu, rizik slučajne propasti, oštećenja ili uništenja robe prelazi na Kupca.

Ukoliko Vas dostavljač ne pronađe na dostavnoj adresi, dostavna služba Vas kontaktira i dogovara novi termin dostave.

Ukoliko nakon toga dostavljanje naručene robe bude i dalje onemogućeno krivicom Kupca, odnosno osobe koja je naznačena prilikom unošenja informacija o dostavi, Kupac će biti dužan da snosi i troškove povraćaja robe. U tom slučaju, Ugovor o kuporpodaji se smatra raskinutim.

Obaveza Prodavca da isporuči poručeni proizvod se gasi ako je, zbog naloga državnih organa, poremećaja na tržištu ili proizvodnih procesa u našem pogonu, štrajka, isključenja, manjka sirovina i svih slučajeva više sile izvršenje neprimereno otežano ili nemoguće, a Prodavac je za navedene događaje saznao tek nakon što je potvrdio porudžbinu. U tom slučaju Prodavac će o tome obavestiti Kupca.

7. POSTUPANJE PRILIKOM ISPORUKE


Prilikom preuzimanja poručene robe, Kupac je dužan da, u prisustvu kurira, vizuelno proveri paket, kako bi utvrdio da li postoje vidna oštećenja.

Kupac je dužan da zahteva otvaranje paketa u prisustvu kurira. Ako se tom prilikom ustanovi da su artikli oštećeni, kurir sačinjava zapisnik o reklamaciji.

Kupac je obavezan prilikom preuzimanja robe da potpiše otpremnicu (odnosno račun-otpremnicu ili Fakturu ), koju dostavna služba uzima kao potvrdu o preuzimanju. Rok za prijavu reklamacije na oštećenje u transportu je 24h od trenutka preuzimanja robe.

8. ZAMENA PROIZVODA

U slučaju da nakon isporuke utvrdite da Vam artikal ne odgovara, a ukoliko se smatrate Potrošačem u smislu odeljka 1 Uslova, imate pravo na odustanak.

Ukoliko želite da izvršite zamenu poručenog proizvoda za neki drugi, molimo Vas da nas kontaktirate na webshop@fpm.rs ili putem telefona 030-461-171.

Neophodno je da dokumenta koja će Vam radi zamene stići na e-mail adresu odštampate, čitko popunite i spakujete zajedno sa pošiljkom koju vraćate.

Prilikom slanja proizvoda koji želite da zamenite, neophodno je da predate adekvatno upakovan artikal, jer sva odgovornost za oštećenja prilikom transporta ide na račun pošiljaoca.

Čim artikal stigne na naš lager, vrši se provera artikla da li je poslat u adekvatnom stanju i automatski se šalje zamenski artikal sa novom račun-otpremnicom ( Fakturom ).

Poručeni artikal nije moguće menjati ukoliko je u neispravnom ili korišćenom stanju, odnosno ukoliko nije u originalnom neoštećenom pakovanju.

Kupac poručeni proizvod ne može samoinicijativno menjati u našim prodajnim objektima.

Zamena je moguća samo u roku od 14 dana od trenutka prijema proizvoda.

Dužni ste da proizvod vratite na našu adresu o sopstvenom trošku, osim u slučaju da smo Vam isporučili pogrešnu robu ili roba ima nedostatak.

9. PRAVO POTROŠAČA NA ODUSTANAK OD UGOVORA

Imajući u vidu da se kupovina putem našeg web shop-a ( e-prodavnice ) smatra kupovinom na daljinu, ovaj odeljak Uslova poslovanja se odnosi na Kupce koji predstavljaju Potrošače.

Ukoliko spadate u pojam Potrošača, imate pravo da u roku od 14 dana od dana isporuke, odustanete od ugovora bez navođenja razloga. U navedenom roku je potrebno da pošaljete izjavu o odustanku.

Ukoliko ste jednom porudžbenicom naručili više vrsta roba koje se isporučuju zasebno, rok od 14 dana počinje da teče kada Vam poslednja vrsta naručene robe bude isporučena.
Kada se isporuka robe sastoji iz više pošiljki i delova, rok od 14 dana počinje da teče kada Vam je poslednja pošiljka ili deo isporučen.

Ovo pravo ostvarujete tako što popunite obrazac za odustanak u štampanom obliku koji dobijate uz isporuku ili date izjavu o odustanku na drugi način pismenim putem (uključujući i email).

Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada ste je poslali Prodavcu. Ako ste izjavu o odustanku poslali elektronskim putem, bez odlaganja ćemo Vas obavestiti u pisanoj formi ili na drugom trajnom nosaču zapisa o prijemu Vaše izjave.

U slučaju da odustanete od ugovora, dužni ste da nam vratite robu, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste poslali obrazac za odustanak, uz snošenje direktnih troškova vraćanja robe. Prilikom vraćanja robe, ona mora biti u ispravnom i nekorišćenom stanju u originalnom i neoštećenom pakovanju. Uz robu ste u obavezi da dostavite račun (odnosno račun-otpremnicu ili Fakturu).

U slučaju odustanka od ugovora, Potrošač ima pravo na povraćaj novca ili na zamenu za drugi proizvod, ukoliko su roba i ambalaža neoštećeni i ukoliko dostavi račun (odnosno račun-otpremnicu ili Fakturu). Iznos plaćene robe biće vraćen Potrošaču nakon što roba bude vraćena na našu adresu odakle je Potrošaču i poslata.

Prodavac će bez odlaganja izvršiti povraćaj uplata koje je primio od Potrošača, uključujući i troškove isporuke, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak. Prodavac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća i nakon komisijkog - tehničkog prijema robe.

Potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe. U takvim slučajevima, Prodavac ima pravo da vrati umanjenu cenu.

Potrošač nema pravo da odustane od ugovora u sledećim slučajevima:
1) pružanje usluga, nakon što je usluga u potpunosti izvršena ako je pružanje usluge počelo nakon izričite prethodne saglasnosti Potrošača i uz njegovu potvrdu da zna da gubi pravo na odustanak od ugovora kada Prodavac u potpunosti izvrši ugovor;
2) isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošača ili jasno personalizovane;
3) isporuke robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja;
4) isporuke zapečaćene robe koja se ne može vratiti jer je otpečaćena nakon isporuke ( komercijalna pakovanja koja se nakon otvaranja ne mogu dalje prodavati );
5) isporuke robe koja se, nakon isporuke, zbog svoje prirode prilikom ugradnje oštećuje i ne predstavlja više novu robu za dalju prodaju i / ili fabričku ili servisnu ugradnju;
6) ugovora kojima potrošač izričito zahteva posetu od strane Prodavca u cilju sprovođenja hitnih popravki ili održavanja; ukoliko prilikom ove posete Prodavac pruži i druge usluge osim onih koje je potrošač konkretno zahtevao ili dostavi drugu robu osim delova za zamenu koji su neophodni za održavanje ili izvršenje popravke, pravo na odustanak od ugovora se odnosi na ove dopunske usluge ili robu.

10. ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI


U ime FABRIKA POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE AGROMEHANIKA obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni FABRIKA POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE AGROMEHANIKA (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Za više informacija vidite odeljak POLITIKU PRIVATNOSTI i POLITIKU KOLAČIĆA


ZAŠTITA POVERLJIVIH PODATAKA O TRANSAKCIJI

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

 

11. POVRAĆAJ SREDSTAVA

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, FABRIKA POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE AGROMEHANIKA je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

 

12. IZJAVA O PDV-U

PDV uračunat u cenu i nema skrivenih troškovaU Boljevcu 01.04.2021. godine