Servis

U okviru FPM AGROMEHANIKA DOO posedujemo SERVIS kao zasebnu celinu, čiji skup aktivnosti čine:
1. Servis  u  garantnom roku naših proizvoda
2. Servis  u garantnom roku Solis traktora
3. Usluge servisa u vangarantnom roku

Zavisno od prirode Vaših potreba za uslugama naše službe servisa, sve informacije možete dobiti kontaktom na sledeće brojeve telefona ili –e-mail adrese:

1. Proizvodi FPM AGROMEHANIKA:
Tel: +381 30 463 619
Mob: +381 62 80 28 227
E-mail:  info@fpm.rs

2. Traktori Solis:    
Mob: +381 63 485 311
Mob: +381 62 80 28 227
E-mail:  servis@solis-srbija.rs