O nama

FPM AGROMEHANIKA je osnovana 10.novembra 1961.godine kao proizvođač auto delova i pribora za auto industriju. Saradnja sa IMT FMM – Knjaževac u proizvodnji priključaka za motokultivatore po licenci AGRIA WERKE – SR Nemačka zaključena je 1974.godine. Fabrika se tada potpuno preorijentiše na proizvodnju poljoprivrednih mašina. U sistem IMT – Beograd fabrika je ušla 1979.godine. Integracijom u IMT iskorišćeni su razvoj, marketing i prodajno-servisna mreža sistema za osvajanje većeg broja proizvoda. Promena privrednog ambijenta od 2000-te godine, dovela je do proširenja tržišta i kontinuiranog povećavanja učešća izvoza u ukupnoj prodaji. Kako bi što bolje odgovorili zahtevima tržišta uveden je sistem kvaliteta ISO 9001/2001. i uspostavljena je kooperacija sa firmama KUHN – Francuska, Breviglieri-Italija i AGRIA-Nemačka. Polovinom 2007. godine izvršena je privatizacija, čime počinje najnovija etapa razvoja FPM Agromehanike, kao npr. uvođenje  sistema upravljanja kvalitetom prema standardima ISO 9001:2015 i IATF 16949:2016, konstantno povećanje izvoza, izlaganje kompletnog proizvodnog programa na najvećim svetskim sajmovima poljoprivredne mehanizacije, kao što su Agritechnica Hannover, EIMA Bologna, SIMA Paris itd.

Danas, kompanija FPM Agromehanika je najveći proizvođač poljoprivrednih mašina u Jugoistočnoj Evropi, sa tradicijom dugom 60 godina.

Proizvodni program čine četiri grupe proizvoda, u okviru kojih postoji više tipova i modela:
1. PRIKLJUČCI ZA TRAKTORE – PROGRAM ZA OBRADU SENA
2. PRIKLJUČCI ZA TRAKTORE – PROGRAM SITNILICA BILJNIH OSTATAKA – MULČARA
3. PRIKLJUČCI ZA TRAKTORE – PROGRAM MAŠINA ZA OBRADU ZEMLJE
4. PROGRAM SAMOHODNIH MAŠINA

Pored osnovnog proizvodnog programa, kompanija proizvodi veliki broj delova i sklopova za druge proizvođače poljoprivredne mehanizacije iz Evrope i sveta i vršu usluge termičke obrade metala, peskarenja, cinkovanja, ozubljenja, karbonitriranja itd. za firme iz drugih sektora privrede.

Tradicija i iskustvo od gotovo 60 godina, uz savremenu proizvodnju, garantuju visok kvalitet i pouzdanost proizvoda, zahvaljujući čemu je FPM Agromehanika prisutna u preko 30 zemalja sveta i nastavlja da širi svoje poslovanje na nova tržišta.

Svi proizvodi su proizvedeni u skladu sa regulativom EU i poseduju CE znak.

Pored svoje osnovne delatnosti - proizvodnje traktorskih priključaka, FPM Agromehanika je od 2013. godine generalni distributer traktora marke “Solis”  Indisjkog proizvođača traktora “International Tractors Limited – Sonalika” za teritoriju Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine. Osim distribucije, u pogonima fabrike se vrši i industrijska montaža ovih traktora, sa strateškim ciljem lokalizacije i proizvodnje pojedinih komponenti.